Elev

Industriarbejdet.dk giver dig mulighed for at surfe blandt Arbejdermuseets digitale materialer i form af artikler, billeder, erindringer, film og statistikker. Materialerne omhandler industriarbejdet i Danmark og dets forandring og udvikling gennem de sidste 150 år.
Materialerne har særlig fokus på: arbejdsmiljø, organisering og teknologisk udvikling.

På forsiden finder du otte overskrifter. Til hver overskrift finder du en temaartikel og ekstramateriale i form af artikler, billeder, erindringer, film og statistikker.

Du kan bruge sitet i forbindelse med informationsindhentning, som forberedelse eller efterbehandling af et besøg på Arbejdermuseet eller du kan lade dig inspirere af vores forslag til mindre projektopgaver. Der er udarbejdet forslag til små projektopgaver til hver enkelt overskrift på forsiden.

Ideer til mindre projektopgaver

Industriarbejdet

 • Hvorfor og hvordan begyndte arbejderne at organisere sig i slutningen af 1800-tallet?
 • Hvilke væsentlige forbedringer har arbejderne opnået siden 1800-tallet og frem til i dag? Diskuter om det er stadig er relevant med organisering og fagforeninger i dag.

Industrien

 • Beskriv den tekniske udvikling og arbejdsmiljøet for bryggeriarbejderne på Carlsberg fra slutningen af 1800-tallet og frem til i dag.
  Diskuter hvilke fordele og ulemper det har haft for bryggeriarbejderne og virksomheden.

Arbejdets solside

 • Giv eksempler på hvordan både arbejds- og leveforhold har forbedret sig for arbejderne op gennem det tyvende århundrede.
  Diskuter om, og i så fald hvilke, forbedringer der vil kunne komme i fremtiden.

Arbejdets skyggeside

 • Hvilke forskellige former for arbejdsulykker og nedslidende arbejdsmiljø har især præget industriarbejdet?
  Inden for hvilke arbejdsområder tror I de fleste arbejdsulykker findes i dag?

Arbejderen

 • Hvem er arbejderne? Giv eksempler på forskellige typer af arbejdere.
  Hvad kendetegner de forskellige arbejdere, og de forhold de har arbejdet under?
  Beskriv udviklingen i lærlinges arbejdsforhold. Hvad er de største udfordringer for lærlinge i dag?

Industriarbejdets forandring

 • Beskriv montricernes arbejdsforhold.
  Hvad lå til grund for ligelønsdemonstrationerne i begyndelsen af 1970’erne? Og hvordan oplevede kvinder i industrien denne kamp?
  Har vi ligeløn i Danmark i dag? Og hvad ser I som de største udfordringer for henholdsvis mænd og kvinder på arbejdsmarkedet i dag?

Fra maskinarbejder til operatør

 • Beskriv overgangen fra manuelt arbejde til anvendelse af robotter og fuldautomatisk arbejde.
  Hvilke fordele og ulemper giver det for industriarbejderne?
  Diskuter om robotterne redder industriarbejderne eller om robotterne betyder, at industriarbejderne mister deres arbejde.

 

Industriarbejdet i global forandring

 • Sammenlign danske syersker i 1970’erne med syerskerne i Mellemamerika i dag.
  Hvilke ligheder og forskelle er der?
  Diskuter om vi i Danmark har et medansvar for syerskernes arbejdsvilkår i Mellemamerika