Industriarbejdet.dk er et E-museum udviklet for elever i 8.-9. klasse og på Erhvervsuddannelserne. Via film, billeder, erindringer, artikler og statistikker præsenteres eleverne for industriarbejdets udvikling og forandring i Danmark gennem de seneste 150 år. Materialet er udvalgt med henblik på at fremhæve de temaer der i særligt grad har optaget industriarbejderne gennem tiden: organisering, arbejdsmiljø og teknologi.

På forsiden kan man vælge mellem otte overskrifter. Bag hver overskrift gemmer der sig en temaartikel og hertil knytter der sig film, billeder, erindringer, artikler og statistikker. Eleverne kan vælge at fordybe sig i en enkelt overskift eller arbejde på tværs af flere overskrifter.

I Elevvejledningen gives der forslag til mindre projektopgaver. Der er udarbejdet et forslag til hver af de otte overskifter. Forslaget er udarbejdet således, at det materiale der knytter sig til overskriften kan støtte eleverne i deres besvarelse.

Industriarbejdet.dk kan med fordel anvendes i forbindelse med et forløb om industrialiseringen, de sekundære erhverv og Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering. Endelig kan sitet med fordel understøtte et eventuelt besøg i Arbejdermuseets udstilling “Industriarbejdet”.