Udviklingen af Carlsbergs, og de fleste andre danske bryggeriers, tapperier har dels betydet, at produktionen er mangedoblet, dels at der er langt færre menneskehænder i selve produktionen.

De første processer, som blev mekaniseret, var rensningen af flasker og påfyldningen. Derefter blev proppen erstattet med kapslen, og dermed kunne lukningsprocessen også mekaniseres.

I efterkrigstiden er de mekaniske processer, styret og overvåget af mennesker, blevet erstattet af automatiske systemer. Kontrollen af flaskernes renhed og øllets kvalitet er den sidste proces, som er blevet automatiseret.

På fotoet til venstre ses tappekolonnens endestation, hvor flaskerne fyldes af den mandlige bryggeriarbejder ved en tappemaskine magen til den, der står bag ved jer. I forgrunden ses to kvindelige bryggeriarbejdere, som sætter korkproppen fast med en metalsløjfe. På fotoet til højre ses de såkaldte “klaredamer”, som tjekker flaskerne for skår og urenheder.