FDB var indtil 1973 grossist og producent for andelsbevægelsens mange brugsforeninger. Efter fusionen med den arbejderejede Hovedstadens Brugsforening blev FDB også detailhandler.

I samme periode blev det sværere og sværere for kooperationens virksomheder at klare konkurrencen, og FDB solgte derfor sine fabrikker og koncentrerede sig nu om at drive detailhandel.

På fotoet kommes FDBs egne småkager i pose 1966.