EGA står for “ensidigt, gentaget arbejde”. Et arbejde betegnes som EGA, når medarbejderen udfører den samme arbejdsbevægelse uafbrudt i en væsentlig del af sin daglige arbejdstid. Ca. 220.000 danske lønmodtagere udfører et ensidigt, gentaget arbejde.

EGA kan medføre både fysiske og psykiske problemer i forhold til arbejdsmiljøet. Fysisk er det et problem, at arbejdsstillingerne er fastlåste, og at medarbejderne bruger de samme led og muskelgrupper i længere perioder.
Psykisk kan EGA påvirke medarbejdernes oplevelse af indflydelse på eget arbejde, manglende udfordringer samt muligheder for at lære nyt.

EGA findes i særlig høj grad blandt kvindelige fabriksarbejdere, kvindelige procesindustriarbejdere, kvindelige metalindustriarbejdere, kvindelige rengøringsassistenter, mandlige chauffører og slagteriarbejdere.