I dag har industriansatte den største ledighedsrisiko på det danske arbejdsmarked. Det skyldes, at der sker en markant teknologisk udvikling, som konstant flytter arbejde væk produktionen, og til arbejdsløshed eller andre dele af industrien. Samtidig sker der en udflytning af arbejdspladser til lavtlønslande. Modsat tidligere skabes der ikke nye industriarbejdspladser i samme omfang, og dermed er mange nødt til at skifte branche for at komme i arbejde igen. Og det kræver uddannelse.

Omskoling kan ske til andre arbejdsområder i samme virksomhed: for eksempel en slagter som bliver specialiseret maskinoperatør, eller omskolingen kan ske til helt andre industrier eller brancher, for eksempel til arbejde medicinalindustrien, som fortsat er i vækst, eller til arbejde i den offentlige sektor.

Desværre falder motivationen til at gå på skolebænken også efter en stresset ledighedsperiode, derfor er det vigtigt så vidt muligt at sætte ind med efteruddannelse og omskoling, allerede når man er i job.