Det moderne laboratorium ser helt anderledes end for bare 20 år siden. I dag skal der langt færre hænder til at udføre laboratorieanalyserne, fordi man i højere grad har automatiseret arbejdet. Det er således ikke kun ensformigt manuelt arbejde, som robotterne har automatiseret.

Computere og microrobotter kan håndtere langt flere prøver end tidligere. Udviklingen af nye medicamenter sker bag computerskærmen, som i dag langt hen ad vejen kan erstatte langsommelige analyser. 

Det kemiske arbejde er samtidig langt mere sikkert, fordi man nu kender til farerne for ulykker og langtidseffekter af omgangen med de kemiske stoffer.

Industrilaborantens var fra 1946 noget man kunne uddanne sig til at blive – et håndværk, et fag. I takt med den hastigt voksende kemiske og farmaceutiske industri blev der brug for flere, bedre uddannede og specialiserede laboranter. Uddannelsen er gradvist blevet længere og længere startende med kun et par måneder til i dag, hvor uddannelsen varer 2½ år.