Taylor-systemet (taylorismen) var lanceret af den amerikanske ingeniør Frederick Winslow Taylor (1856-1915) som i bogen “The Principles of Scientific Management” (1911) argumenterede for at effektivisere produktion og ledelsesstil (“videnskabeliggørelse” af alle slags job, reduktion af tidsforbruget, omhyggelig udvælgelse af de rigtige arbejdere, detaljerede instrukser for deres arbejde, specialdesign af arbejdsredskaber osv.).
Taylor lagde megen vægt på selve effektiv tidsudnyttelse, og det er også det forcerede tempo og tidspresset. Taylorismen og Fords samlebånds-produktion stod som indbegrebet af den begyndende “amerikanisering” og af industriarbejdets umenneskeliggørelse, selv i USA. Ikke desto mindre vakte tankerne opsigt uden for landets grænser, også i Sovjet. I Danmark kom den store bølge af effektiviseringer først efter Anden Verdenskrig, bl.a. fordi der med støtte fra Marshall-planen blev uddannet konsulenter i tidstudier og rationalisering.