Følger man udviklingen af arbejdsulykker og arbejdsskader kan man se et tydeligt billede af industriens og samfundets udvikling: Tidligere var der tale om primitive maskinulykker, som kunne være undgået ved simpel afskærmning og oplæring af arbejderne.

I dag finder der stadigvæk mange ulykker sted, men dog klart færre ulykker som invaliderer eller ligefrem slår arbejderen ihjel. Derimod er der kommet mange nye typer arbejdsmiljøproblemer til. Det skyldes ikke mindst en række nye kemiske stoffer, som har fundet vej til fremstillingsindustrien. Epoxy, opløsningsmidler, asbest og “gamle” problembørn som bly og kviksølv har krævet mange ofre i efterkrigstiden.

Arbejdsulykkerne sker dog ikke kun industrien, men også indenfor bygge og anlæg, transport, jordbrug og i social og sundhedssektoren. Statistikken viser, at flere mænd end kvinder kommer til skade, og at stadig flere uden bopæl i Danmark bliver ramt af en ulykke. Sidstnævnte skyldes uden tvivl, at disse ofte er ansat i korte tid, i farlige erhverv (især byggesektoren) og ikke har tilstrækkelig viden og sproglig kunnen til at forstå regler og vejledninger.