I november 1974 siger smedene på Sabroe ØB i Århus tidsstudieaftalen med firmaet op. Tidsstudierne blev indført i april 1956, men smedene mener, at systemet ikke er velegnet, da det ikke kan tage højde for de mange uforudsete opgaver i arbejdet.

Ledelsen opsiger herefter alle aftale-akkorder med virkning efter tre måneder. Derpå følger intense forhandlinger om det nye grundlag for lønnen. Arbejderne ønsker timeløn, men ledelsen insisterer på akkordløn baseret på tidsstudier. Derefter udfører både smede og ledelse beregninger på tidsforbruget til at fremstille en beholder. Smedene mener, at det tager 49,9 timer, mens ledelsen anslår, at det kan gøres på 32 timer. Det er umuligt at opnå enighed. Ledelsen foreslår herefter en timeløn på 29 kr. i timen, hvilket smedene ikke vil acceptere, da den gennemsnitlige akkordløn var 35 kr. i timen. Den 3. februar 1975 udbryder der konflikt på arbejdspladsen. Arbejderne vil slås mod et løntrykkende system, der er baseret på uværdige og ydmygende tidsstudier.

Kampen er også mod de produktivitetsfremmende foranstaltninger generelt, som de mener, er medvirkende til den høje arbejdsløshed. Den 11. marts går ledelsen ind på smedenes krav. Samtlige fyrede arbejdere bliver genansat, tidsstudiesystemet afskaffes, og i stedet indføres en fast timeløn på 34,5 kr. Allerede 21. april afskediges de første smede med den begrundelse, at der er en manglende tilgang af ordrer. Den 28. august er alle 64 smede på Sabroe ØB fyret pr. 1. november. Kun 20-25 har fået ansættelse på en anden af firmaets afdelinger. Arbejderne vandt kampen mod tidsstudierne, men sejren varede ikke længe.