Natarbejde findes inden for en lang række forskellige brancher ud over industrien. Journalister, læger, sygeplejersker, piloter, rengøring, postbude etc. er alle brancher der kræver, at der er medarbejdere både dag og nat.

Undersøgelser viser dog, at natarbejde øger risikoen for eksempel for hjertetilfælde, brystkræft og sukkersyge. Det skyldes, at søvn og døgnrytme påvirker kroppens hormoner, der har stor indflydelse på helbredet.
Natarbejdet kan også have sociale konsekvenser. Det kan være svært at få privatlivet til at fungere, både i familien og med hensyn til fritidsaktiviteter, hvis du sover, når alle andre er vågne.

Der er samtidig en større risiko for arbejdsulykker om natten end om dagen.