Ligesom asbest, var epoxy ekstremt helbredsskadeligt. Epoxy blev anvendt overalt i især byggefagene, men det bliver også brugt mange steder i dag – på trods af de kendte arbejdsmiljøproblemer forbundet hermed.

I juni 1978 beslutter arbejderne på renseanlægget Lynetten at standse arbejdet med epoxy. Men bygherren på Lynetten, der hører under Københavns Magistrat, nægter at erstatte epoxy med andre stoffer. Politiet griber ind mod Byggefagenes Samvirkes blokade af epoxy arbejdet på Lynetten : otte blev anholdt da politiet brød den 3 måneder lange blokade den 12. december 1979