Da asbestens skadevirkninger gik op for fagbevægelsen opstod der en rææe konflikter i forbindelse med asbestsager.

En af fagforeningernes vigtigste våben var at oprette en blokade for at stoppe asbestarbejde uden fornøden beskyttelse af arbejderne.

En af disse blokader var af Landbrugministeriet, som ville have asbesttag på sin forsøgsgård i Foulum, tømrerne nægtede at arbejde med det farlige materiale. Deres forbund støttede medlemmerne. Mens Landbrugsministeriet indklagede såvel håndværkere som deres forbund for Arbejdsretten for ulovlig arbejdsnedlæggelse. Resultetet var glædeligt: Landbrugsministeriet tabte sagen.