Arbejdere i fremstillingsindustrien er ofte udsat for dårlige påvirkninger på deres arbejdsplads i form af høreskadende støj, sløvende varme, vibrationer eller indånding af opløsningsmidler. Der er også mange, der har et fysisk anstrengende arbejde med tunge løft, og mange ensidige gentagne bevægelser. De individuelle udviklingsmuligheder i arbejdet er ofte begrænsede. De hyppigste arbejdsulykker er skader forårsaget af klemning m.v. i arbejdsmaskiner samt overbelastning ved tunge løft.