Inden for de seneste hundrede år har Danmark oplevet to perioder med stor arbejdsløshed – i 1930erne og i 1970erne. Igennem 1900tallet er det i stadig stigende grad blevet erkendt, at arbejdsløshedsperioder er et tilbagevendende samfundsskabt problem.

Hver tredje var arbejdsløs i 1930erne, mens 8-10 % blev ramt fra midten af 1970erne. I mellemkrigstiden måtte de arbejdsløse melde sig på Arbejdsanvisningen i håb om beskæftigelse. I 1969 skiftede institutionen navn til Arbejdsformidlingen – måske et tegn på en sprogligt mindre autoritær holdning til de arbejdsløse.

I perioder med lav arbejdsløshed lægges der i højere grad vægt på den enkeltes ansvar for at finde arbejde end i perioder med høj arbejdsløshed, hvor staten ofte har taget forskellige tiltag til at få flere i arbejde.