Demonstration ca. 1900 “Vi protesterer mod Regeringens Forsøg paa Ødelæggelse af Arbejdsløshedskasserne”.

Fra 1900 havde fagforeningerne arbejdsløshedskasser, hvortil medlemmerne betalte et særskilt kontingent, og dette var den eneste støtte arbejdsløse kunne få.

I 1907 blev der vedtaget en lov om oprettelse af statsanerkendte arbejdsløshedskasser, som staten skulle betale tilskud til. Arbejdsløshedskasserne blev bevaret inden for fagbevægelsen, men økonomien skulle frigøres fra fagforeningerne, så midlerne ikke kunne bruges i konfliktsituationer. Oprettelsen af de statsanerkendte arbejdsløshedskasser var en betydelig sejr for arbejderklassen.