Dampteknologien var meget ufleksibel, fordi det tog lang tid at få kraft på maskinen og fordi kraften skulle leveres fra et centralt sted og ud til alle maskinerne mekanisk ved hjælp af drivaksler og drivremme.

Men derudover havde dampteknologien den ulempe at den var meget farlig. Den mekaniske transport af energi, betød at lange kraftfulde drivaksler gennemskar fabrikken, og fra disse gik så drivremme ned til hver maskine. Der skete utallige ulykker - en del med dødelig udgang - når arbejderen kom i klemme ved maskinen eller når de forsøgte at sætte en drivrem tilbage på akslen uden at stoppe maskine først.
Der skete også enkelte alvorlige eksplosionsulykker, som den viste på billedet. Årsagen var som regel en tilstoppet trykventil.